projektna-dokumentacija-kolaz

Kako pripremiti natječajnu dokumentaciju za prijavu na EU fondove?

Za apliciranje na strukturne fondove Europske Unije potrebno je dobro osmisliti projektnu ideju, a zatim ispuniti puno papirologije. Na naprednoj specijalističkoj edukaciji “Priprema natječajne dokumentacije za prijavu projektne ideje za financiranje fondova EU-a” projektni menadžer Domagoj Troha prošao je s našim polaznicima kroz kompletan proces ispunjavanja natječajne dokumentacije te ih upozorio na najčešće greške pri ispunjavanju istih.

Razvoj projektne ideje nije jednostavan – potrebno je puno razmišljanja kako projekt bio relevantan, izvediv i na kraju dobro proveden. Nakon osmišljavanja projektne ideje, potrebno je ispuniti i puno natječajne dokumentacije u kojoj su prikazani svi ti podaci.

Elemente pune prijave čine:

 1. Prijavitelj
 2. Partneri – ako postoje
 3. Relevantnost – koliko je projekt važan i zašto ga netko uopće treba financirati?
 4. Zrelost – pripremljenost projekta
 5. Kapaciteti prijavitelja – dosadašnje poslovanje, organizacijski kapaciteti, financijski kapaciteti, znanja i iskustvo rada na projektima, reference organizacije, reference voditelja projektnog tima, reference članova projektnog tima
 6. Sažetak projekta – opći i specifični ciljevi, ciljne skupine, očekivani rezultati i aktivnosti
 7. Opravdanost
 8. Održivost – trajni pozitivni učinak projekta
 9. Razrada aktivnosti – grupe aktivnosti kojima se postižu rezultati
 10. Proračun
 11. Analiza rizika – predviđanje mogućih događaja koji bi mogli ugroziti provedbu projekta
 12. Horizontalni ciljevi – na koji način projekt doprinosi horizontalnim temama (jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promicanju načela dobrog upravljanja)?

Pročitajte više

About the author: fsrica