Kako pripremiti natječajnu dokumentaciju za prijavu na EU fondove?

Za apliciranje na strukturne fondove Europske Unije potrebno je dobro osmisliti projektnu ideju, a zatim ispuniti puno papirologije. Na naprednoj specijalističkoj edukaciji “Priprema natječajne dokumentacije za prijavu projektne ideje za financiranje fondova EU-a” projektni menadžer Domagoj Troha prošao je s našim polaznicima kroz kompletan proces ispunjavanja natječajne dokumentacije te ih upozorio na najčešće greške pri […]